Communiqués de presse

Celside Insurance hernieuwt zijn engagement voor “Action Contre la Faim” in zijn strijd tegen ondervoeding in Madagaskar

Sinds 2016 steunt Celside Insurance, specialist in verzekeringen voor de digitale wereld, de ngo “Action contre la Faim France” in het kader van het PASAN-programma van het CASAN-centrum (Centre d’Accompagnement Social et d’Appui Nutritionnel – Centrum voor sociale begeleiding en voedingsondersteuning), dat in de sloppenwijken van Antananarivo (Madagaskar) ondervoeding wil voorkomen en behandelen bij de bevolking van Madagaskar.

In januari 2020 heeft de Groep zijn financieel engagement voor drie jaar, van 2020 tot 2022, hernieuwd en verhoogd tot 1 miljoen euro om de acties van de missie in de sloppenwijken van de hoofdstad rond het CASAN-centrum te ondersteunen: opsporing en behandeling van ondervoeding, toegang tot drinkwater en betere hygiëne, psychologische ondersteuning van de bevolkingsgroepen, strijd tegen armoede en hulp bij het opzetten van inkomstengenererende activiteiten.

“Van 2016 tot 2018 zijn we gestart met een eerste financiële steun van 300.000 euro over 3 jaar, om een deel van de uitgaven voor de goede werking van het centrum te dekken. 1.730 kinderen jonger dan vijf jaar, 319 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, die allen acute ondervoeding leden, werden van 2016 tot 2018 behandeld. Omdat vandaag iedereen toegang moet hebben tot het minimum dat nodig is om te overleven, leek het ons vanzelfsprekend en belangrijk om ons engagement voor “Action contre la Faim” te hernieuwen tot 2022. Dit jaar, 2020, is ongekend door de pandemie en we zijn trots op de acties die ACF voor deze missie heeft ondernomen, ondanks de situatie en de gezondheidscontext”, zegt Sadri Fegaier, CEO van Celside Insurance.

CELSIDE INSURANCE ENGAGEERT ZICH SINDS 2016 VOOR “ACTION CONTRE LA FAIM”

Het CASAN-programma werd in 2016 gelanceerd en werkt met gezinnen in de achtergestelde wijken van de hoofdstad Antananarivo die zich in een situatie van extreme armoede bevinden: ongezonde huisvesting, beperkte toegang tot stromend water, ondervoeding, lage scholingsgraad, een
verslechterde gezondheidssituatie, enz. CASAN heeft als missie om de levensomstandigheden te verbeteren en het gezondheidssysteem te versterken.

In 2020 heeft de steun van Celside Insurance het mogelijk gemaakt aan de volgende acties bij te dragen:

-5.067 kinderen van 6 tot 59 maanden werden passief en in de gemeenschap gescreend op ondervoeding,
-61 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven werden behandeld bij CASAN,
-584 kinderen van 6 tot 59 maanden met matige acute ondervoeding werden behandeld volgens het Nationale Protocol,
-263 kinderen werden gescreend op matige acute ondervoeding en overgebracht naar poliklinische herstelcentra voor ernstig ondervoede kinderen en naar herstelcentra voor ondervoeding en intensieve voedingsvoorlichting (klinische zorg voor gecompliceerde gevallen),
-Opleiding van 40 gemeenschapswerkers in samenwerking met CASAN voor screening, doorverwijzing naar herstelcentra en intensieve voedingsvoorlichting.

2020, EEN JAAR DAT IN HET TEKEN STAAT VAN DE NOODSITUATIE OP GEZONDHEIDSGEBIED DOOR DE COVID-19-PANDEMIE

De gezondheidscrisis en de daarmee gepaard gaande beperkingen (op het gebied van contact met de bevolking, barrièremaatregelen, annulering en uitstel van bepaalde acties, lockdown, beperkingen in de gezondheidszorg, enz.) hebben geleid tot nieuwe aanpassingen voor bepaalde activiteiten.

De zorg in CASAN kon voortgezet worden en het centrum verleende zorg aan zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen van 6-59 maanden (kinderen jonger dan 5 jaar). Het thema water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) was van groot belang tijdens de COVID-19-noodsituatie. De activiteiten waren gericht op opleiding in de sector van de gezondheidszorg (gezondheidscentra enz.) in de regio van het CASAN-centrum en meer in het bijzonder op de verbetering van de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

“Ondanks de door COVID-19 veroorzaakte noodsituatie op gezondheidsgebied, konden de activiteiten worden uitgevoerd. Kwetsbare gezinnen werden zwaar getroffen door de gezondheidscrisis als gevolg van de lockdown. Dankzij CASAN konden veel kinderen met ernstige en matige acute ondervoeding behandeld worden,” zegt Melissa Adoum, veldcoördinator van “Action contre la Faim”.

Over “Action contre la Faim”
“Action contre la Faim”, opgericht in 1979, is een internationale niet-gouvernementele organisatie die strijdt tegen de honger in de wereld. Haar opdracht is levens te redden door honger uit te bannen via preventie, opsporing en behandeling van ondervoeding, vooral tijdens en na noodsituaties die met conflicten en natuurrampen te maken hebben. In 2019 heeft “Action contre la Faim” meer dan 17 miljoen mensen in 47 landen over de hele wereld geholpen.

www.actioncontrelafaim.org

Over Celside Insurance:
“Celside Insurance” werd in 2020 in Frankrijk opgericht en verzekert alle ervaringen van de digitale wereld. Als Europees leider in multimediaverzekeringen bedenkt het merk de meest innovatieve en betrouwbare oplossingen om digitale toestellen te beschermen: smartphones, tablets, computers, drones, spelconsoles, verbonden producten, huishoudtoestellen, enz. Overal en in alle omstandigheden onderscheidt het merk zich door zijn multirisk (breuk, roestvorming, diefstal en verlies) en aanpasbare verzekeringsdekkingen, zijn nabijheid en lokale knowhow, zijn flexibele klantendienst en technische expertise in de herstelling en recyclage van multimediatoestellen. Het merk is reeds aanwezig in Frankrijk, Spanje, Portugal en België en zal in de komende maanden ook in Italië, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten en Oost-Europa aanwezig zijn. Met een loyaal, gemotiveerd en deskundig team beheert het merk nu 8 miljoen klanten en 2.500 partners in heel Europa.

www.celside-corporate.com

Celside Insurance en quelques chiffres

 • 8 miljoen

  polishouders in Europa

 • 2.700 werknemers

  in Europa

 • 1 miljard €

  Verwachte 2020

 • 1,1 miljard €

  Verwachte omzet voor 2021

 • 2.500 partners

  in Europa

 • 1

  Geïntegreerde werkplaats voor reparatie en recycling van elektronische toestellen

 • 93/100 in de pariteitsindex

 • 56% vrouwen

 • 44% mannen